Tại sao chúng ta không nên ăn mặn?

Tại sao chúng ta không nên ăn mặn?


Tại sao chúng ta không nên ăn mặn? Gợi ý: Tại sao chúng ta không nên ăn mặn? Ăn mặn sẽ gây nên căn bệnh gì?

 Trả lời:

Vì:

+ Ăn mặn rất khát nước.

+ Ăn mặn sẽ bị áp huyết cao.

Bài giải tiếp theo
Tại sao chúng ta nên sử dụng muối i-ốt?
Lí thuyết bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn


Từ khóa