Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa


Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa

Kể tên một số bệnh lây qua đường tiêu hóa


Nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa

Nêu nguyên nhân gây ra các bệnh lây qua đường tiêu hóa


Nêu cách để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa

Nêu cách để phòng các bệnh lây qua đường tiêu hóa


Lí thuyết bài 14: Phòng một số bệnh lấy qua đường tiêu hóa

Một số bệnh lây qua đường tiêu hóa thường gặp là: tiêu chảy, tả, lị…..


Bài học tiếp theo

Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh
Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh
Bài 17: Phòng tránh tai nạn đuối nước
Bài 18-19: Ôn tập: Con người và sức khỏe

Bài học bổ sung