Bài 6: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ


Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.


Nêu vai trò của vi-ta-min

Nêu vai trò của vi-ta-min


Nêu vai trò của chất khoáng

Nêu vai trò của chất khoáng


Nêu vai trò của chất xơ

Nêu vai trò của chất xơ


Lí thuyết bài 6: Vai trò của vi - ta - min, chất khoáng và chất xơ

Vi-ta-min là những chất không tham gia trực tiếp vào việc xây dựng cơ thể hay cung cấp năng lượng.


Bài học tiếp theo

Bài 7: Tại sao cần phối hợp nhiều loại thức ăn?
Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật
Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn
Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Bài 13: Phòng bệnh béo phì
Bài 14: Phòng một số bệnh lây qua đường tiêu hóa
Bài 15: Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh
Bài 16: Ăn uống khi bị bệnh

Bài học bổ sung