Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo)


Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?

Các cơ quan dưới đây có chức năng gì trong quá trình trao đổi chất?


Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ

Ghép chữ vào chỗ ... trong sơ đồ.


Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.

Trình bày mối liên hệ giữa các cơ quan: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết trong quá trình trao đổi chất.


Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?


Lí thuyết bài 3: Quá trình trao đổi chất ở người ( tiếp theo)

Tất cả các cơ quan trong cơ thể đều tham gia vào quá trình trao đổi chất.


Bài học tiếp theo

Bài 4: Vai trò các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất tinh bột
Bài 5: Vai trò của chất đạm và chất béo
Bài 6: Vai trò của vitamin, chất khoáng và chất xơ
Bài 7: Tại sao cần phối hợp nhiều loại thức ăn?
Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật
Bài 9: Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn
Bài 10: Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn
Bài 11: Một số cách bảo quản thức ăn
Bài 12: Phòng một số bệnh do thiếu chất dinh dưỡng
Bài 13: Phòng bệnh béo phì

Bài học bổ sung