Tiết 9 - Tuần 9 trang 44

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:


Câu 1

Đọc thầm mẩu chuyện Đôi bạn (Tiếng Việt 2, tập một, trang 75), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng:

Đôi bạn

   Búp Bê làm việc suốt ngày, hết quét nhà lại rửa bát, nấu cơm. Lúc ngồi nghỉ, Búp Bê bỗng nghe có tiếng hát rất hay. Nó bèn hỏi:

   - Ai hát đấy?

   Có tiếng trả lời:

   - Tôi hát đây. Tôi là Dế Mèn. Thấy bạn vất vả, tôi hát để tặng bạn đấy.

   Búp bê nói:

   - Cảm ơn bạn. Tiếng hát của bạn làm tôi hết mệt.

Theo NGUYỄN KIÊN


a)

Búp Bê làm những việc gì ?

□ Quét nhà và ca hát.

□ Quét nhà, rửa bát và nấu cơm

□ Rửa bát, ca hát và học bài.

Gợi ý: Em hãy đọc đoạn đầu truyện.

Trả lời : Quét nhà, rửa bát và nấu cơm.


b)

Dế Mèn hát để làm gì ?

□ Hát để luyện giọng cho thật hay.

□ Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.

□ Muốn cho bạn biết mình hát rất hay.

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời : Thấy bạn vất vả, hát để tặng bạn.


c)

Khi nghe Dế Mèn nói, Búp Bê đã làm gì ?

□ Chỉ cảm ơn Dế Mèn.

□ Xin lỗi Dế Mèn.

□ Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời : Cảm ơn và khen ngợi tiếng hát của Dế Mèn.


d)

Vì sao Búp Bê cảm ơn Dế Mèn ?

□ Chỉ vì Dế Mèn đã hát tặng Búp Bê.

□ Chỉ vì tiếng hát của Dế Mèn giúp Búp Bê hết mệt.

□ Vì cả hai lí do trên.

Gợi ý: Em đọc đoạn trò chuyện giữa Dế Mèn và Búp Bê.

Trả lời : Vì cả hai lí do trên.


e)

Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu Ai là gì ?

□ Tôi là Dế Mèn.

□ Ai hát đấy ?

□ Tôi hát đây.

Gợi ý: Câu Ai là gì ? dùng để giới thiệu, nhận xét.

Trả lời : Tôi là Dế Mèn.


Câu 2

Viết một đoạn văn (từ 3 đến 5 câu) nói về em và trường em.

Gợi ý:

- Em tên là gì ?

- Em đang học lớp nào ? Trường nào ?

- Tình cảm của em dành cho thầy cô, bạn bè và mái trường của mình như thế nào ?

Bài viết

    Em tên là Đỗ Ngọc Phương. Em là học sinh lớp 2B, Trường Tiểu học Kim Đồng. Trường em nằm trên một con đường lớn của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều cây xanh rợp bóng mát. Trong lớp, em có rất nhiều bạn thân. Em luôn yêu quý và biết ơn thầy cô giáo. Dưới mái trường thân thương này, em sẽ cố gắng rèn luyện và học tập thật tốt.

Bài giải tiếp theo