Tiết 6 - Tuần 9 trang 40

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi □ dưới đây:


Câu 1

Ghi lại lời em nói trong những trường hợp sau :

a) Khi bạn hướng dẫn em gấp chiếc thuyền giấy.

b) Khi em làm rơi chiếc bút của bạn.

c) Khi em mượn sách của bạn và trả không đúng hẹn.

d) Khi có khách đến chơi nhà biết em học tập tốt, chúc mừng em.

Gợi ý: Em nói lời cảm ơn, xin lỗi và đáp lại lời chúc mừng phù hợp với mỗi tình huống.

Trả lời:

a) Cảm ơn Hùng nhé, chiếc thuyền đẹp quá !

b) Xin lỗi cậu, để tớ nhặt lên cho cậu nhé.

c) Tớ xin lỗi vì không đúng hẹn, ngày mai tớ sẽ đem sách trả cho cậu.

d) Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cố gắng hơn nữa ạ.


Câu 2

Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào mỗi □ dưới đây:

Nằm mơ

- Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ. Con chỉ nhớ là con bị mất một vật gì đó. Nhưng con chưa kịp tìm thấy thì mẹ đã gọi con dậy rồi □. Thế về sau mẹ có tìm thấy vật đó không □ hở mẹ ?

- Ô hay, con nằm mơ thì làm sao mẹ biết được !

- Nhưng lúc mơ □ con thấy mẹ cũng ở đấy, mẹ đang tìm hộ con cơ mà.

Gợi ý: Em đọc diễn cảm, ngắt nhịp đúng để điền dấu chấm, dấu phẩy vào vị trí thích hợp.

Trả lời:

- Mẹ ơi, đêm qua con nằm mơ. Con chỉ nhớ là con bị mất một vật gì đó. Nhưng con chưa kịp tìm thấy thì mẹ đã gọi con dậy rồi. Thế về sau mẹ có tìm thấy vật đó không, hở mẹ ?

- Ô hay, con nằm mơ thì làm sao mẹ biết được !

- Nhưng lúc mơ, con thấy mẹ cũng ở đấy, mẹ đang tìm hộ con cơ mà.

Bài giải tiếp theo
Tiết 7 - Tuần 9 trang 41
Tiết 8 - Tuần 9 trang 42
Tiết 9 - Tuần 9 trang 44