Tiết 1 - Tuần 9 trang 37

Xếp các từ: bạn bè, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng xếp vào bảng dưới đây


Câu 1

Xếp các từ: bạn bè, bàn, thỏ, chuối, xoài, mèo, xe đạp, Hùng vào bảng dưới đây :

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

 ........

  ........

  .........

  .........

Trả lời:

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

bạn bè

bàn

thỏ

chuối

Hùng

xe đạp

mèo

xoài


Câu 2

Tìm thêm các từ khác viết vào bảng ở bài tập 1.

Trả lời:

Chỉ người

Chỉ đồ vật

Chỉ con vật

Chỉ cây cối

sinh viên

cặp

cá heo

quýt

nông dân

xe máy

thanh long

thầy giáo

thước

chó

táo

ông, bà

com pa

voi

cam

anh, chị

tủ lạnh

khỉ

mía

Bài giải tiếp theo
Tiết 2 - Tuần 9 trang 37
Tiết 3 - Tuần 9 trang 38
Tiết 5 - Tuần 9 trang 39
Tiết 6 - Tuần 9 trang 40
Tiết 7 - Tuần 9 trang 41
Tiết 8 - Tuần 9 trang 42
Tiết 9 - Tuần 9 trang 44