Tiết 5 - Tuần 9 trang 39

Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?


Dựa theo tranh, trả lời câu hỏi:

    Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?

    ................................................................................

    Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được ?

    ................................................................................

    Tuấn làm gì để giúp mẹ ?

    ................................................................................

    Tuấn đến trường bằng cách nào ?

    ................................................................................

Gợi ý: Em quan sát hoạt động của Tuấn và mẹ trong mỗi bức tranh và trả lời câu hỏi.

Trả lời:

Tranh 1: Hằng ngày, ai đưa Tuấn đi học ?

- Hằng ngày, mẹ là người đưa Tuấn đi học.

Tranh 2: Vì sao hôm nay mẹ không đưa Tuấn đi học được ?

- Hôm nay, mẹ không đưa Tuấn đi học được vì mẹ ốm.

Tranh 3: Tuấn làm gì để giúp mẹ ?

- Tuấn rót nước cho mẹ uống rồi đắp khăn lên trán cho mẹ hạ sốt.

Tranh 4: Tuấn đến trường bằng cách nào ?

- Tuấn tự mình đi bộ đến trường.

Bài giải tiếp theo
Tiết 6 - Tuần 9 trang 40
Tiết 7 - Tuần 9 trang 41
Tiết 8 - Tuần 9 trang 42
Tiết 9 - Tuần 9 trang 44