C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh trong trang trình chiếu

Giải phần C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 4 trang 87, 88, 89 sách hướng dẫn học tin học lớp 4. Em tìm hiểu các hiệu ứng . . .


Phần C

Em tìm hiểu các hiệu ứng chuyển động trong Motion Paths, giải thích với bạn điểm khác nhau giữa các hiệu ứng đó

Trả lời:

Hiệu ứng Diagonal Down Right tạo chuyển động chéo từ trên xuống

Hiệu ứng Diagonal Up Right tạo chuyển động chéo từ dưới lên

Hiệu ứng Down tạo chuyển động thẳng từ trên xuống

Hiệu ứng Left tạo chuyển động thẳng từ phải sang trái

Hiệu ứng Right tạo chuyển động thẳng từ trái sang phải

Hiệu ứng Up tạo chuyển động thẳng từ dưới lên


Ghi nhớ

Trong trang trình chiếu, em có thể tạo hiệu ứng chuyển động từ biểu tượng Add Efect và chọn hướng chuyển động mặc định hoặc theo đường thẳng, đường xiên, . . . cho hình ảnh, văn bản.

Bài giải tiếp theo