Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản


Giả sử em vừa đọc bài thơ được soạn bằng phần mềm soạn thảo văn bản trên màn hình vừa nghe nhạc bằng phần mềm chơi nhạc được phát qua loa. Những thông tin em thu nhận được có phải đa phương tiện không?

Trả lời:

Những thông tin trên là đa phương tiện bởi chúng là sản phẩm của đa phương tiện.

Bài giải tiếp theo