Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản


Hãy liệt kê một số phần mềm hoặc thiết bị được sử dụng để tạo thông tin dạng văn bản

Trả lời:

- Các phần mềm đồ họa Microsoft Paint, Corel Draw,...;

- Các phần mềm FontCreator, Fontographer, MetaFont,...

- Các phần mềm Easy MP3 Recorder, Audio Sound Recorder,...

- Các phần mềm Windows Media Player, Winamp, Audition,...

- Các phần mềm Photoshop, Windows Movie Maker,...

- Máy ảnh kỹ thuật số, máy quét ảnh,...

Bài giải tiếp theo
Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9