Câu 2. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện


Hãy cho biết một số ưu điểm của đa phương tiện

Trả lời:

Một số ưu điểm chính của đa phương tiện ở khía cạnh sử dụng:

- Đa phương tiện thể hiện thông tin tốt hơn;

- Đa phương tiện thu hút sự chú ý hơn;

- Thích hợp với việc sử dụng máy tính;

- Rất phù hợp cho việc giái trí dạy học.

Bài giải tiếp theo
Câu 3. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 4. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 5. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 6. Trang 130 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9