Văn mẫu

Tổng hợp các bài văn mẫu, văn miêu tả, tả cảnh, tả người, tả con vật, văn kể chuyện lớp 5 hay nhất

Các thể loại văn tham khảo lớp 5


TẢ CẢNH


ĐƠN TỪ


BIÊN BẢN


TẢ NGƯỜI


KỂ CHUYỆN, THUẬT CHUYỆN

Văn kể chuyện


TẢ ĐỒ VẬT


TẢ CÂY CỐI


TẢ LOÀI VẬT


VIẾT THƯ


LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG


Văn tả đồ vật