Tin học

Giải bài tập tin học lớp 8 đầy đủ kiến thức và bài tập thực hành tin học 8 giúp để học tốt môn tin 8

Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính


Bài 2. Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình


Bài 3. Chương trình máy tính và dữ liệu


Bài 4: Sử dụng biến trong chương trình


Bài 5: Từ bài toán đến chương trình


Bài 6: Câu lệnh điều kiện


Bài 7: Câu lệnh lặp


Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước


Bài 9: Làm việc với dãy số