Bài 1. Máy tính và chương trình máy tính


Câu 4 trang 8 SGK tin học lớp 8

Chương trình dịch làm gì?


Câu 3 trang 8 SGK Tin học lớp 8

Tại sao người ta phải tạo ra các ngôn ngữ lập trình trong khi có thể điều khiển máy tính bằng ngôn ngữ máy?


Câu 2 trang 8 SGK Tin học 8

Hãy cho biết lí do cần phải viết chương trình để điều khiển máy tính.


Câu 1 trang 8 SGK Tin học 8

Trong ví dụ về rô bốt , nếu thay đổi thứ tự của lệnh 1 và lệnh 2 trong chương trình , rô bốt có thực hiện được công việc nhặt rác không ?


Bài học tiếp theo


Bài học bổ sung