Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 9 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1: A Visit From A Pen Pal - Cuộc thăm của bạn tâm thư


Unit 2: Clothing - Quần áo


Unit 3: A Trip To The Countryside - Một chuyến về quê


Unit 4: Learning A New Language - Học một ngoại ngữ


Unit 5: The Media - Phương tiện truyền thông


Unit 6: The Environment - Môi trường


Unit 7: Saving Energy - Tiết kiệm năng lượng


Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm


Unit 9: Natural Disasters - Thiên tai


Unit 10: Life On Other Planets - Sự sống trên các hành tinh khác


Câu hỏi tự luyện Tiếng Anh lớp 9 cũ