Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng anh lớp 7 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1. Back to School - Trở lại mái trường


Unit 2. Personal Information - Thông tin cá nhân


Unit 3. At Home - Ở nhà


Unit 4. At School - Ở trường


Unit 5. Work and Play - Làm việc và giải trí


Unit 6. After School - Sau giờ học


Unit 7. The World of Work - Thế giới việc làm


Unit 8. Places - Nơi chốn


Unit 9. At Home and Away - Ở nhà và đi


Unit 10. Health and Hygiene - Sức khỏe và vệ sinh


Unit 11. Keep Fit, Stay Healthy - Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh


Unit 12. Let's Eat - Ăn thôi nào!


Unit 13. Activities - Các hoạt động


Unit 14. Free Time Fun - Giải trí khi nhàn rỗi


Unit 15. Going Out - Đi chơi


Unit 16. People and Places - Con người và nơi ở