Tiếng Anh - Friends plus

Giải bài tập tiếng Anh lớp 6 Friends plus tất cả các kĩ năng đọc (reading), viết (writting), nghe (listening), nói (Speaking) cũng như từ vựng (Vocabulary) và ngữ pháp Language focus, Vocabulary and listening, CLIL, Puzzles and games, Extra listening and speaking, Progress review

Starter Unit


Unit 1: Towns and cities


Unit 2: Days


Progress review 1


Unit 3: Wild life


Progress review 2


Unit 4: Learning world