Tập bản đồ Địa lí

Giải Tập bản đồ và bài tập thực hành Địa lí 10 hay nhất, vẽ biểu đồ, nhận xét, phân tích số liệu để học tốt Địa lí 10

Bài 1. Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản


Bài 2. Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


Bài 3. Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ


Bài 4. Vũ trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất


Bài 5. Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất


Bài 6: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng.


Bài 7: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất


Bài 8: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất


Bài 9: Thực hành: Nhận xét sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ


Bài 10: Khí quyển: Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất0


Bài 11: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính


Bài 12: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa


Bài 13: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích một số biểu đồ khí hậu


Bài 14: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông


Bài 15: Sóng. Thủy triều. Dòng biển


Bài 16: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng


Bài 17. Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật


Bài 18. Sự phân bố sinh vật trên Trái Đất


Bài 19. Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh lớp vỏ địa lí


Bài 20: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới


Bài 21: Dân số và sự gia tăng dân số


Bài 22: Cơ cấu dân số


Bài 23: Các chủng tộc, ngôn ngữ và tôn giáo


Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa


Bài 25: Cơ cấu nền kinh tế


Bài 26: Vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố nông nghiệp


Bài 27. Địa lí ngành trồng trọt


Bài 28. Địa lí ngành chăn nuôi


Bài 29: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ nông nghiệp


Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia


Bài 31. Thực hành: Sử dụng phương pháp Bản đồ - Biểu đồ để thể hiện sản lượng lương thực và cơ cấu sản lượng lương thực của một số nước trên thế giới


Bài 34: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp


Bài 32: Vai trò và đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp


Bài 33: Địa lí các ngành công nghiệp


Bài 35: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới


Bài 36: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới


Bài 37: Vai trò, các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ


Bài 38: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải


Bài 39: Địa lí các ngành giao thông vận tải


Bài 40: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuyê và kênh đào Panama


Bài 41. Địa lí ngành thông tin liên lạc


Bài 42: Địa lí ngành thương mại


Bài 43: Thị trường thế giới


Bài 44: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên


Bài 45. Môi trường và sự phát triển bền vững