BT cuối tuần Tiếng Việt

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt 4 bao gồm các bài tập về chính tả, luyện từ và câu, tập làm văn đã học trong tuần đầy đủ học kì 1, 2 có đáp án và lời giải chi tiết

Tuần 1: Thương người như thể thương thân


Tuần 2: Thương người như thể thương thân


Tuần 3: Thương người như thể thương thân


Tuần 4: Măng mọc thẳng


Tuần 5: Măng mọc thẳng


Tuần 6: Măng mọc thẳng


Tuần 7: Trên đôi cánh ước mơ


Tuần 9: Trên đôi cánh ước mơ


Tuần 8: Trên đôi cánh ước mơ


Tuần 10: Ôn tập giữa học kì 1 lớp 4


Tuần 20: Người ta là hoa đất


Tuần 21: Người ta là hoa đất


Tuần 19: Người ta là hoa đất


Tuần 27: Những người quả cảm


Tuần 26: Những người quả cảm


Tuần 24: Vẻ đẹp muôn màu


Tuần 23: Vẻ đẹp muôn màu


Tuần 22: Vẻ đẹp muôn màu


Tuần 29: Khám phá thể giới


Tuần 25: Những người quả cảm


Tuần 33: Tình yêu cuộc sống


Tuần 35: Ôn tập cuối học kì 2


Tuần 31: Khám phá thể giới


Tuần 30: Khám phá thể giới


Tuần 34: Tình yêu cuộc sống


Tuần 32: Tình yêu cuộc sống


Tuần 28: Ôn tập giữa học kì 2


Từ khóa phổ biến