Tải Đại số và Giải tích 11


Đại số và Giải tích 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách

Mục lục

Bài 1 Hàm số lượng giác
Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
Chương I HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC - PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC
    Bài 1 Hàm số lượng giác
    Bài 2 Phương trình lượng giác cơ bản
    Bài 3 Một số phương trình lượng giác thường gặp
    Bài tập ôn tập chương I
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Chương II TỔ HỢP - XÁC SUẤT
    Bài 1 Quy tắc đếm
    Bài 2 Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp
    Bài 3 Nhị thức Niu-tơn
    Bài 4 Phép thử và biến cố
    Bài 5 Xác suất của biến cố
    Bài tập ôn tập chương II
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Bài tập ôn tập chương I
Chương III DÃY SỐ - CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN
    Bài 1 Phương pháp quy nạp toán học
    Bài 2 Dãy số - Cấp số cộng và cấp số nhân
    Bài 3 Cấp số cộng
    Bài 4 Cấp số nhân
    Bài tập ôn tập chương III
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Chương Iv GIỚI HẠN
    Bài 1 Giới hạn của dãy số
    Bài 2 Giới hạn của hàm số
    Bài 3 Hàm số liên tục
    Bài tập ôn tập chương IV
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
Chương v ĐẠO HÀM
    Bài 1 Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
    Bài 2 Các quy tắc tính đạo hàm
    Bài 3 Đạo hàm của ácc hàm số lượng giác
    Bài 4 Vi phân
    Bài 5 Đạo hàm cấp hai
    Bài tập ôn tập chương V
    Lời giải - Hướng dẫn - Đáp số
    Bài tập ôn tập cuối năm
    Đề tự kiểm tra

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
194 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11