Tải Sách bài tập Tiếng Anh 2

Sách bài tập Tiếng Anh 2

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Chân trời sáng tạo

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Starter Hello
    Unit 1 Is this your mom?
    Unit 2 He's happy!
    Unit 3 Are these his pants?
Review 1
    Unit 4 I go to school by bus
    Unit 5 Where's the ball?
    Unit 6 Where's Grandma?
Review 2
    Culture Countries and flags
    Culture 1 Pets in Thailand
    Culture 2 Tet holiday in Viet Nam
    Culture 3 Sports in the U.S.A
    Culture 4 Toys in Viet Nam
    Culture 5 Walking in Switzerland
    Culture 6 Breakfast in Korea
Picture dictionary
Word list

Thông tin

Bộ sách
Chân trời sáng tạo
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
65 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Chân trời sáng tạo” mang đến góc nhìn rộng hơn với kiến thức khoa học và công nghệ, thế giới nghệ thuật bao la và những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân loại. Bộ sách không chỉ là nơi truyền tải tri thức mà còn gợi mở, truyền cảm hứng để các em học sinh tìm tòi, khám phá, sáng tạo và phát triển mọi tiềm năng của bản thân.

Tác giả

Chủ biên
Trần Cao Bội Ngọc
Tác giả
Trương Văn Ánh

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2