Tải Sách bài tập Tiếng Anh 2

Sách bài tập Tiếng Anh 2

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Lời nói đầu
Unit 1 At my birthday party
Unit 2 In the backyard
Unit 3 At the seaside
Unit 4 In the countryside
Unit 5 In the classroom
Unit 6 On the farm
Unit 7 In the kitchen
Unit 8 In the village
Unit 9 In the grocery store
Unit 10 At the zoo
Unit 11 In the playground
Unit 12 At the café
Unit 13 In the maths class
Unit 14 At home
Unit 15 In the clothes shop
Unit 16 At the campsite
Answer Key

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
65 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng chủ biên
Hoàng Văn Vân
Chủ biên
Lương Quỳnh Trang
Tác giả
Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thủy, Nguyễn Quốc Tuấn

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2