Tải Hóa học 11

Hóa học 11

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

CHƯƠNG 1 SỰ ĐIỆN LI
    Bài 1 Sự điện li
    Bài 2 Axit, bazơ và muối
    Bài 3 Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
    Bài 4 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
    Bài 5 Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
    Bài 6 Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
    Bài đọc thêm Độ điện li và hằng số phân li
CHƯƠNG 2 NITƠ - PHOTPHO
    Bài 7 Nitơ
    Bài 8 Amoniac và muối amoni
    Bài 9 Axit nitric và muối nitrat
    Bài 10 Photpho
    Bài 11 Axit photphoric và muối photphat
    Bài 12 Phân bón hóa học
    Bài 13 Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
    Bài 14 Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho
CHƯƠNG 3 CACBON - SILIC
    Bài 15 Cacbon
    Bài 16 Hợp chất của cacbon
    Bài 17 Silic và hợp chất của silic
    Bài 18 Công nghiệp silicat
    Bài 19 Luyện tập: Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng
CHƯƠNG 4 ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠ
    Bài 20 Mở đầu về hóa học hữu cơ
    Bài 21 Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
    Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
    Bài 23 Phản ứng hữu cơ
    Bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo
CHƯƠNG 5 HIDROCACBON NO
    Bài 25 Ankan
    Bài 26 Xicloankan
    Bài 27 Luyện tập: Ankan và xicloankan
    Bài 28 Bài thực hành số 3: Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
CHƯƠNG 6 HIDROCACBON KHÔNG NO
    Bài 29 Anken
    Bài 30 Ankađien
    Bài 31 Luyện tập: Anken và ankađien
    Bài 32 Ankin
    Bài 33 Luyện tập: Ankin
    Bài 34 Bài thực hành 4: Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
CHƯƠNG 7 HIDROCACBON THƠM. NGUỒN HIDROCACBON THIÊN NHIÊN. HỆ THỐNG HÓA VỀ HIDROCACBON
    Bài 35 Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
    Bài 36 Luyện tập: Hiđrocacbon thơm
    Bài 37 Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
    Bài 38 Hệ thống hóa về hiđrocacbon
CHƯƠNG 8 DẪN XUẤT HALOGEN - ANCOL - PHENOL
    Bài 39 Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
    Bài 40 Ancol
    Bài 41 Phenol
    Bài 42 Luyện tập: Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
    Bài 43 Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol
CHƯƠNG 9 ANĐEHIT - XETON - AXIT CACBOXYLIC
    Bài 44 Anđehit – Xeton
    Bài 45 Axit cacboxylic
    Bài 46 Luyện tập: Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic
    Bài 47 Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
223 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
Nguyễn Xuân Trường
Chủ biên
Lê Mậu Quyền
Tác giả
Lê Chí Kiên, Phạm Văn Hoan

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 11