Giáo án Ngữ văn 8 bài: Bố cục của văn bản

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 8

Giáo án Ngữ văn 8 bài: Bố cục của văn bản được trình bày rõ ràng, dễ hiểu sẽ giúp các em học sinh nắm được cách sắp xếp các nội dung trong văn bản đặc biệt là phần thân bài sao cho mạch lạc,phù hợp với đối tượng và nhận thức của người học.

Giáo án Ngữ văn 8 bài: Tức nước vỡ bờ

Giáo án Ngữ văn 8 bài: Trường từ vựng

TUẦN 2 -TIẾT 8: BỐ CỤC CỦA VĂN BẢN

I. Mục tiêu cần đạt

Giúp học sinh:

  • Nắm được bố cục của văn bản, đặc biệt là biết cách sắp xếp các nội dung trong phần thân bài.
  • Biết xây dựng bố cục văn bản mạch lạc, phù hợp với đối tượng, trình độ nhận thức của người đọc.

II. Chuẩn bị

  • Giáo viên: soạn bài
  • Học sinh: Học bài cũ, chuẩn bị bài mới

III. Tiến trình dạy học

1. Kiểm tra bài cũ: Chủ đề là gì, có vai trò ntn trong VB? Tính thống nhất về chủ đề được thể hiện trên những phương diện nào?

2. Bài mới:

Thông thường chúng ta viết bài văn theo bố cục mấy phần? Vậy bố cục là gì, trình bày, sắp xếp bố cục ntn chúng ta sẽ được hiểu rõ qua tiết học hôm nay.

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG BÀI HỌC
Học sinh đọc

- Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ rõ ranh giới giữa các phần đó?

- Nêu nhiệm vụ của mỗi phần?

- Hãy cho biết các phần đó có quan hệ với nhau như thế nào?

Phần trước là tiêu đề cho phần sau, phần sau là sự tiếp nối của phần trước

Sắp xếp như vậy gọi là bố cục của VB

- Em hiểu thế nào là bố cục của VB?

- Bố cục của VB gồm có mấy phần? Nhiệm vụ của từng phần là gì? Các phần trong VB có QH với nhau như thế nào?

I. Bố cục của văn bản

1. Ví dụ: VB "Người thầy đạo cao đức trọng"

VB chia ba phần:

- Mở bài: từ đầu...danh lợi: Giới thiệu ông Chu Văn An

- Thân bài: tiếp...vào thăm: Công lao, uy tín, tính cách của CVA

- Kết bài: còn lại: T/C của mọi người với CVA

Các phần luôn gắn bố chặt chẽ với nhau, tập trung làm rõ chủ đề của VB

→ Bố cục của VB

2. Kết luận

- Bố cục của VB: là sự tổ chức, sắp xếp các đoạn văn để làm rõ chủ đề của VB.

- Bố cục gồm:

  • Mở bài: Nêu chủ đề của VB
  • Thân bài: trình bày các khía cạnh của chủ đề
  • Kết bài: Tổng kết chủ đề
20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm