Giáo án Lịch sử lớp 12 cơ bản

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử lớp 12 cơ bản

Giáo án môn Lịch sử lớp 12 cơ bản được thiết kế dựa theo khung chương trình chuẩn bậc Phổ thông trung học. Giáo án lần lượt giải quyết các vấn đề chính như: mục tiêu bài dạy - giúp học sinh nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản mà tác phẩm hướng đến, phương tiện dạy học gồm sách giáo khoa và phần thiết kế bài giảng.

PHẦN I: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945-2000)

Bài 1
SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Kiến thức:

  • Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH >< CNTB)
  • Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:

  • Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong quan hệ quốc tế.
  • Nước ta cách mạng tháng tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới.

3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy, khái quát để đi đến nhận định, đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới

II. CHUẨN BỊ

  • GV - Bản đồ thế giới và bản đồ châu Á trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai.
  • HS - Tranh ảnh tư liệu về Hội nghị Ianta và sự thành lập tổ chức LHQ…

III. PHƯƠNG PHÁP: Nhận định, đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới.

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC

1.Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới: GV nhắc khái quát về giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai, ảnh hưởng của các cường quốc chi phối chính của cuộc chiến đến trật tự thế giới mới sau chiến tranh.

4. Củng cố:

  • Nội dung cơ bản của hội nghị Ianta, ảnh hưởng của nó đối với thế giới.
  • Sự ra đời và phát triển của tổ chức LHQ.

5. Dặn dò: Hoàn thiện sơ đồ về tổ chức LHQ, và chuẩn bị bài mới.

V. Rút kinh nghiệm


20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm