Giáo án Lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử 7

Giáo án Lịch sử 7 bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở Châu Âu được thư viện giáo án điện tử TimDapAnsưu tầm và chọn lọc. Bài giáo án lịch Sử lớp 7 bài 3 này sẽ giúp học sinh nắm được nguyên nhân xuất hiện và nôi dung tư tưởng của phong trào văn hoá Phục hưng, nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của phong trào này đến XHPK châu Âu bấy giờ.

Giáo án Lịch sử 7 bài 4: Trung Quốc thời phong kiến

Bài 3: CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI KÌ HẬU TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

A. Mục tiêu bài học:

1. Kiến thức: Hs nắm được:

  • Nguyên nhân xuất hiện và nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng.
  • Nguyên nhân dẫn tới phong trào cải cách tôn giáo và những tác động trực tiếp của phong trào này đến XHPK Châu Âu lúc bấy giờ.

2. Kĩ năng: Rèn luyện kỉ năng phân tích cơ cấu g/c để chỉ ra >< thấy được nguyên nhân sâu xa cuộc đấu tranh của giai cấp TS chống PK.

3. Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh nhận thức về sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người, của giai cấp TS.

B. Phương tiện dạy học:

1. Giáo viên: SGK, SGV, Bản đồ thế giới hoặc bản đồ châu Âu, tranh ảnh các thành tựu, danh nhân của thời văn hóa phục hưng.

2. Học sinh: SGK, vẽ lược đồ, sưu tầm tranh ảnh, tài liệu liên quan bài học.

C. Hoạt động lên lớp:

1. Ổn định:

2. Bài cũ:

Quan hệ TBCN ở châu Âu được hình thành như thế nào?

3. Bài mới:

Gv giới thiệu bài: Như vậy, ở bài trước ta thấy được sự ptriển ktế của g/c TS và ngay trong lòng XHPK đã hình thành quan hệ SXTBCN, g/c TS đã có thế lực về kinh tế nhưng lại chưa có địa vị chính trị tương xứng, do đó học đã đấu tranh chống lại chế độ PK và mũi tấn công đầu tiên là tấn công vào văn hóa và tôn giáo.

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!

Xem thêm