Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bùi Thế Hiển
Bùi Thế Hiển 20 Tháng một, 2021

Giáo án Lịch sử 6 bài Các quốc gia cổ đại phương Tây

Giáo án Lịch sử 6 bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây giúp em học sinh biết được điều kiện tự nhiên vùng đất Địa trung hải, không thuận lợi cho việc phát triển nông nghiệp. Mời các thầy cô và các em học sinh tham khảo bài giáo án Các quốc gia cổ đại phương Tây dưới đây.

Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Giáo án Lịch sử 6 bài 3: Xã hội nguyên thủy

Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn tập

Bài 5: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG TÂY

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

  • HS nắm được tên và vị trí các quốc gia cổ đại Phương Tây.
  • Điều kiện tự nhiên của vùng Địa Trung Hải không thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.
  • Những đặc điểm và nền tảng kinh tế, cơ cấu thể chế nhà nước Hy Lạp và Rôma cổ đại.
  • Những thành tựu lớn của các quốc gia cổ đại Phương Tây.

2. Kỹ năng:

HS thấy mối quan hệ logic giữa điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế ở mỗi khu vực.

3. Tư tưởng: HS thấy rõ sự bất bình đẳng trong xã hội có giai cấp.

II. THIẾT BỊ TÀI LIỆU:

  • - GV: Bản đồ thế giới cổ đại.
  • - HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu có liên qua.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1. Ổn định.

2. Kiểm tra bài cũ:

  • Nêu các tầng lớp xã hội chính và giải thích tại sao?
  • Vẽ sơ đồ bộ máy Nhà nước cổ đại Phương Đông, giải thích vì sao nó được gọi là Nhà nước chuyên chế?

3. Bài mới:

Giới thiệu bài : Sử dụng bản đồ thế giới cổ đại. Giới thiệu về Hylạp và Rôma ( thế kỷ I TCN).

20 Tháng một, 2021

Nếu bạn không thấy nội dung bài viết được hiển thị. Vui lòng tải về để xem. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên chia sẻ cho bạn bè nhé!