Tiết 5 - Tuần 35 trang 73

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :


Câu 1

Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau :

a) Bà đến chơi, em bật ti vi cho bà xem. Bà khen : “Cháu bà giỏi quá !”

    Em đáp :.............................................................

b) Em hát và múa cho dì xem. Dì khen : “Cháu hát hay, múa dẻo quá !”

    Em đáp :.............................................................

c) Bạn em va vào bàn, làm rơi cái lọ. Em nhanh tay đỡ được. Bạn khâm phục : “Cậu nhanh thật đấy !”

    Em đáp :.............................................................

Trả lời:

a) Em đáp : Không có gì đâu bà ạ ! Việc này cháu vẫn làm mỗi ngày mà.

b) Em đáp : Cháu cảm ơn dì ạ !

c) Em đáp : Do mình may mắn thôi. Lần sau cậu cẩn thận nhé !


Câu 2

Đặt câu hỏi có cụm từ vì sao cho mỗi câu dưới đây :

a) Vì khôn ngoan, Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài.

.........................................................................

b) Vì gấu trắng có tính tò mò, người thuỷ thủ thoát nạn.

........................................................................

c) Thuỷ Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh vì ghen tức.

.......................................................................

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ vì sao dùng để hỏi về nguyên nhân.

Trả lời:

a)   Vì sao Sư Tử điều binh khiển tướng rất tài ?

b)   Vì sao người thủy thủ thoát nạn ?

c)   Vì sao Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 6 - Tuần 35 trang 74
Tiết 7 - Tuần 35 trang 76
Tiết 8 - Tuần 35 trang 77
Tiết 9 - Tuần 35 trang 78