Tiết 4 - Tuần 35 trang 73

1. Viết lời đáp của em :


Câu 1

Viết lời đáp của em :

a) Khi ông bà tặng quà, chúc mừng sinh nhật em.

    Em đáp : .......................................................

b) Khi bố mẹ chúc mừng em được điểm 10.

    Em đáp : .......................................................

c) Khi các bạn trong lớp chúc mừng em được đi dự trại hè.

    Em đáp : .......................................................

Trả lời:

a) Em đáp : Món quà đẹp quá! Cháu cảm ơn ông bà ạ !

b) Em đáp : Con cảm ơn bố mẹ. Con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa.

c) Em đáp : Cảm ơn các bạn nhé !


Câu 2

Đặt câu hỏi có cụm từ như thế nào cho mỗi câu sau đây :

a) Gấu đi lặc lè.

......................................................

b) Sư Tử giao việc cho bề tôi rất hợp lí.

......................................................

c) Vẹt bắt chước tiếng người rất giỏi.

......................................................

Gợi ý: Câu hỏi có cụm từ như thế nào dùng để hỏi về đặc điểm của người hoặc sự vật.

Trả lời:

a)   Gấu đi như thế nào ?

b)   Sư Tử giao việc cho bề tôi như thế nào ?

c)   Vẹt bắt chước tiếng người như thế nào ?

Bài giải tiếp theo
Tiết 5 - Tuần 35 trang 73
Tiết 6 - Tuần 35 trang 74
Tiết 7 - Tuần 35 trang 76
Tiết 8 - Tuần 35 trang 77
Tiết 9 - Tuần 35 trang 78