Câu 2. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?


Mạng máy tính có mấy thành phần cơ bản? Các thành phần đó là gì?

Trả lời:

Các thành phần cơ bản cỉa mạng máy tính:

- Các thiết bị đầu cuối như máy tính, máy in,... kết nối với nhau tạo thành mạng;

- Môi trường truyền dẫn (các loại dây dẫn, sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh,...) cho phép các tín hiệu truyền qua đó;

- Các thiết bị kết nối mạng (hay gọi là thiết bị mạng: môđem, hub, switch,...) cùng môi trường truyền dẫn có nhiêmh vụ kết nối các thiết bị đầu cuối trong phạm vi mạng

- Giao thức truyền thông (protocol) là tập hợp các quy tắc quy định cách trao đổi thông tin giữa các thiết bị gửi và nhận dữ liệu trên mạng.

Bài giải tiếp theo
Câu 3. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 4. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 5. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 6. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9
Câu 7. Trang 10 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9