Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet


Câu 1. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Internet là gì? Hãy cho biết một vài điểm khác biệt của mạng internet so với mạng Lan, mạng Wan


Câu 2. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Liệt kê một số dịch vụ internet và cho biết lợi ích khi sử dụng các dịch vụ đó?


Câu 3. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Sau khi sưu tầm được nhiều ảnh đẹp về quê hương em


Câu 4. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Khi đặt mua vé xem một trận bóng đá em yêu thích qua internet, em đã sử dụng loại dịch vụ nào?


Câu 5. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Dịch vụ nào của internet được nhiều người sử dụng nhất để xem thông tin


Câu 6. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Làm thế nào để máy tính của em có thể kết nối được mạng internet


Câu 7. Trang 18 Sách Giáo Khoa (SGK) Tin Học 9

Em hiểu thế nào về câu nói internet là mạng của các mạng máy tính?


Bài học tiếp theo

Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

Bài học bổ sung