Luyện tập trang 21 SGK Toán 1


Bài 1, 2 trang 21 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2 trang 21 SGK Toán 1. Bài 1: Điền dấu lớn hơn,nhỏ hơn. Bài 2: Viết theo mẫu


Bài 3 trang 21 SGK Toán 1
Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 1. Nối với số thích hợp.


Bài học tiếp theo
Bằng nhau. Dấu =
Luyện tập trang 24 SGK Toán 1
Luyện tập chung trang 25 SGK Toán 1
Số 6
Số 7
Số 8
Số 9
Số 0 - Toán lớp 1
Số 10
Luyện tập trang 38 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa