Luyện tập trang 150 SGK Toán 1


Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 1. Bài 1: Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê?


Bài học tiếp theo

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa