Giải bài toán có lời văn (tiếp theo)


Lý thuyết về giải bài toán có lời văn (tiếp theo)
Bài toán: Nhà AN có 9 con gà.


Bài 1, 2, 3 trang 148, 149 SGK Toán 1
Giải bài 1, 2, 3 trang 148, 149 SGK Toán 1. Bài 1: Có 8 con chim đậu trên cây, Bài 2: An có 8 quả bóng, An thả 3 quả bóng đi. Hỏi An còn lại mấy quả bóng ?Bài 3: Đàn vịt có 8 con, 5 con ở dưới ao. Hỏi trên bờ có mấy con vịt ?


Bài học tiếp theo
Luyện tập trang 151 - Toán 1
Luyện tập chung trang 152 SGK Toán 1
Luyện tập trang 128 SGK Toán 1
Luyện tập trang 150 SGK Toán 1

Bài học bổ sung

Tất cả Từ khóa