Bài 5: Các nước Đông Nam Á


Bài tập 1 trang 18 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 1 trang 18 VBT lịch sử 9: Khu vực Đông Nam Á gồm bao nhiêu nước


Bài tập 2 trang 19 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 2 trang 19 VBT lịch sử 9: Điền tiếp nội dung vào cột bên phải sao cho phù hợp với cột bên trái


Bài tập 3 trang 20 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 3 trang 20 VBT lịch sử 9: Tình hình Đông Nam Á từ giữa những năm 50 của thế kỉ XX


Bài tập 4 trang 20 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 4 trang 20 VBT lịch sử 9: Hoàn cảnh, mục tiêu ra đời của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)


Bài tập 5 trang 20 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 5 trang 20 VBT lịch sử 9: Mốc thời gian thành lập tổ chức ASEAN


Bài tập 6 trang 21 vở bài tập lịch sử 9

Giải bài tập 6 trang 21 VBT lịch sử 9: Một chương mới đã mở ra trong lịch sử khu vực Đông Nam Á


Bài học tiếp theo

Bài 6: Các nước châu Phi
Bài 7: Các nước Mĩ La-tinh
Bài 8: Nước Mĩ
Bài 9: Nhật Bản
Bài 10: Các nước Tây Âu
Bài 11: Trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
Bài 13: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay

Bài học bổ sung