Bài 2: Khảo nghiệm giống cây trồng


Câu 1 trang 11 SGK Công nghệ 10

Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại trà?


Câu 2 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?


Câu 3 trang 11 SGK Công nghệ 10

Vì sao phải tiến hành thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật giống cây mới?


Câu 4 trang 11 SGK Công nghệ 10

Thí nghiệm sản xuất quảng cáo nhằm mục đích gì?


Bài học tiếp theo

Bài 3 + 4: Sản xuất giống cây trồng
Bài 5: Thực hành xác định sức sống của hạt
Bài 6: Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp
Bài 7: Một số tính chất của đất trồng
Bài 8: Thực hành: Xác định độ chua của đất
Bài 9: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá
Bài 10: Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn
Bài 11: Thực hành quan sát phẫu diện đất
Bài 12: Đặc điểm, tính chất, kĩ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường
Bài 13: Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến