Bài 18: Thực hành Pha chế dung dịch Booc-đô phòng, trừ nấm hại


Thực hành: Pha chế dung dịch Booc-đo phòng trừ nấm hại trang 56 SGK Công nghệ 10

Dùng giấy quỳ để thử pH và dùng thanh sắt để kiểm tra lượng đồng, quan sát màu sắc dung dịch


Bài học tiếp theo

Bài 19: Ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường
Bài 20: Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật
Bài 21: Ôn tập chương 1

Bài học bổ sung

Từ khóa phổ biến