Tiếng Anh

Lời giải chi tiết tất cả bài tập sách giáo khoa tiếng Anh lớp 11 như là cuốn để học tốt tất cả các unit gồm phần đọc (reading), phần viết (writting), phần nghe (listening), phần nói (Speaking) cũng như từ vựng và ngữ pháp

Unit 1: Friendship - Tình bạn


Unit 2: Personnal Experiences - Kinh nghiệm cá nhân


Unit 3: A Party - Một bữa tiệc


Unit 4: Volunteer Work - Công việc Tình Nguyện


Unit 5: Illiteracy - Nạn mù chữ


Unit 6: Competitions - Những cuộc thi


Unit 7: World Population - Dân số thế giới


Unit 8: Celebrations - Lễ kỉ niệm


Unit 9: The Post Office - Bưu điện


Unit 10: Nature In Danger - Thiên nhiên đang lâm nguy


Unit 11: Sources Of Energy - Các nguồn năng lượng


Unit 12: The Asian Games - Đại hội thể thao Châu Á


Unit 13: Hobbies - Sở thích


Unit 14: Recreation - Sự giải trí


Unit 15: Space Conquest - Cuộc chinh phục không gian


Unit 16: The Wonders Of The World - Các kì quan của thế giới


Tổng hợp từ vựng lớp 11 (Vocabulary) - Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 11