SBT HD tin học

Giải sách bài tập hướng dẫn học tin học 5, giải tất cả câu hỏi từ bài tập, lý thuyết, công thức các chương, bài chi tiết với cách giải nhanh và ngắn gọn nhất

Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy tính


Chủ đề 2 : Tập soạn thảo văn bản với phần mềm Word


Chủ đề 3 : Tập thiết kế bài trình chiếu với phần mềm Powerpoint


Chủ đề 4 : Đến với thế giới Logo


Chủ đề 5 : Học nhạc với phần mềm Musescore


Từ khóa phổ biến