Bài 1: Những gì em đã biết


A. Hoạt động cơ bản - Bài 1: Những gì em đã biết (Chủ đề 3)

Giải phần A. Hoạt động cơ bản bài 1 trang 60, 61 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Em trao đổi với bạn rồi trả lời các câu hỏi sau: . . .


B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Bài 1: Những gì em đã biết (chủ đề 3)

Giải phần B. Hoạt động ứng dụng, mở rộng bài 1 trang 60, 61 sách hướng dẫn học tin học lớp 5. Xây dựng bài trình chiếu tự do:Em tạo một bài trình chiếu mới, . . .


Bài học tiếp theo

Bài 2: Mở rộng hiệu ứng chuyển động
Bài 3: Chèn âm thanh vào bài trình chiếu
Bài 4: Chèn đoạn video vào bài trình chiếu
Bài 5: Đặt thông số chung cho các trang trình chiếu
Bài 6: Thực hành tổng hợp

Bài học bổ sung