SBT Khoa học tự nhiên - CD

Giải SBT KHTN lớp 6 bộ sách Cánh Diều hay nhất đầy đủ 3 phần Vật Lý 6, Hóa học 6, Sinh học 6 với lời giải chi tiết, phương pháp từng chủ đề, chương, bài.

Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên


Chủ đề 2: Các phép đo


Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩm


Chủ đề 4: Oxygen và không khí


Chủ đề 3: Các thể của chất


Chủ đề 8: Đa dạng thế giới sống


Chủ đề 7: Tế bào


Chủ đề 6: Hỗn hợp


Chủ đề 9: Lực


Chủ đề 10: Năng lượng


Chủ đề 11: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời, Mặt Trăng; hệ Mặt Trời và Ngân Hà