Địa Lý

Giải bài tập địa lý lớp 12 đầy đủ kiến thức, thực hành vẽ biểu đồ và bài tập địa lý SGK 12 giúp để học tốt môn địa 12, luyện thi THPT Quốc gia

Địa lí Việt Nam


Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ


Đặc điểm chung của tự nhiên


Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên


Địa lí dân cư


Địa lí kinh tế


Địa lí các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp


Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp


Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ


Địa lí các vùng kinh tế


Địa lí địa phương


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - ĐỊA LÍ 12


ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - ĐỊA LÍ 12