Tải Toán 9 - Tập một

Toán 9 - Tập một

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần Đại Số
Chương I Căn bậc hai. Căn bậc ba
    Bài 1 Căn bậc hai
    Bài 2 Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức √A²= |A|
    Bài 3 Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
    Bài 4 Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
    Bài 5 Bảng căn bậc hai
    Bài 6 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai
    Bài 7 Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
    Bài 8 Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
    Bài 9 Căn bậc ba
    Ôn tập chương I
Chương II Hàm số bậc nhất
    Bài 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
    Bài 2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn
    Bài 3 Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
    Bài 4 Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
    Bài 5 Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
    Ôn tập chương II
Phần hình học
Chương I Hệ thức lượng trong tam giác vuông
    Bài 1 Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
    Bài 2 Tỉ số lượng giác của góc nhọn
    Bài 3 Bảng lượng giác
    Bài 4 Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
    Bài 5 Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn
    Ôn tập chương I
Chương II Đường tròn
    Bài 1 Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
    Bài 2 Đường kính và dây của dây của đường tròn
    Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
    Bài 4 Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
    Bài 5 Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
    Bài 6 Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
    Bài 7 Vị trí tương đối của hai đường tròn
    Bài 8 Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
    Ôn tập chương II

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
129 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
PHAN ĐỨC CHÍNH
Chủ biên
TÔN THÂN
Tác Giả
VŨ HỮU BÌNH, TRẦN PHƯƠNG DUNG, NGÔ HỮU DŨNG, LÊ VĂN HỒNG, NGUYỄN HỮU THẢO

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9