Tải Bài tập Toán 9 - Tập hai

Bài tập Toán 9 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách bổ trợ

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN ĐẠI SỐ
Chương III Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
    Bài 1 Phương trình bậc nhất hai ẩn
    Bài 2 Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
    Bài 3 Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
    Bài 4 Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
    Bài 5 Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
    Bài tập ôn chương III
Chương IV Hàm số y = ax² (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn
    Bài 1 Hàm số y = ax² (a ≠ 0)
    Bài 2 Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
    Bài 3 Phương trình bậc hai một ẩn
    Bài 4 Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
    Bài 5 Công thức nghiệm thu gọn
    Bài 6 Hệ thức Vi-ét ứng dụng
    Bài 7 Phương trình quy về phương trình bậc hai
    Bài 8 Giải bài toán bằng cách lập phương trình
    Bài tập ôn chương IV
PHẦN HÌNH HỌC
Chương III Góc với đường tròn
    Bài 1 Góc ở tâm. Số đo cung
    Bài 2 Liên hệ giữa cung và dây
    Bài 3 Góc nội tiếp
    Bài 4 Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
    Bài 5 Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
    Bài 6 Cung chứa góc
    Bài 7 Tứ giác nội tiếp
    Bài 8 Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
    Bài 9 Độ dài đường tròn, cung tròn
    Bài 10 Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
    Bài tập ôn chương III
Chương IV Hình trụ - Hình nón - Hình cầu
    Bài 1 Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
    Bài 2 Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
    Bài 3 Hình cầu. Diện tích mặt cầu bà thể tích mặt cầu
    Bài tập ôn chương IV
    Bài tập ôn cuối năm phần đại số
    Bài tập ôn cuối năm phần hình học

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
209 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ Biên
TÔN THÂN
Tác Giả
PHẠM GIA ĐỨC, PHẠM ĐỨC QUANG, TRƯƠNG CÔNG THÀNH, NGUYỄN DUY THUẬN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9