Tải Sinh học 9

Sinh học 9

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương I Các thí nghiệm của Menđen
    Bài 1 Menđen và di truyền học
    Bài 2 Lai một cặp tính trạng
    Bài 3 Lai một cặp tính trạng (tiếp theo)
    Bài 4 Lai hai cặp tính trạng
    Bài 5 Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo)
    Bài 6 Thực hành: Tính xác suấtxuất hiện các mặt của đồng kim loại
    Bài 7 Bài tập chương I
Chương II Nhiễm sắc thể
    Bài 8 Nhiễm sắc thể
    Bài 9 Nguyên phân
    Bài 10 Giảm phân
    Bài 11 Phát sinh giao tử và thụ tinh
    Bài 12 Cơ chế xác định giới tính
    Bài 13 Di truyền liên kết
    Bài 14 Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
Chương III ADN và GEN
    Bài 15 ADN
    Bài 16 ADN và bản chất của gen
    Bài 17 Mối quan hệ giữa gen và ARN
    Bài 18 Prôtêin
    Bài 19 Mối quan hệ giữa gen và tính trang
    Bài 20 Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
Chương IV Biến dị
    Bài 21 Đột biến gen
    Bài 22 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
    Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
    Bài 24 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)
    Bài 25 Thường biến
    Bài 26 Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
    Bài 27 Thực hành: Quan sát thường biến
Chương V Di truyền học con người
    Bài 28 Phương pháp nghiên cứu di truyền người
    Bài 29 Bệnh và tật di truyền ở người
    Bài 30 Di truyền học với con người
Chương VI Ứng dụng di truyền học
    Bài 31 Công nghệ tế bào
    Bài 32 Công nghệ gen
    Bài 33 Gây đột biến nhân tạo trọng chọn giống
    Bài 34 Thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần
    Bài 35 Ưu thế lai
    Bài 36 Các phương pháp chọn lọc
    Bài 37 Thành tựu chọn giống ở Việt Nam
    Bài 38 Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
    Bài 39 Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
    Bài 40 Ôn tập phần Di truyền và biến dị
Sinh vật và môi trường
Chương I Sinh vật và môi trường
    Bài 41 Môi trường và các nhân tố sinh thái
    Bài 42 Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
    Bài 43 Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
    Bài 44 Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
    Bài 45 - 46 Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
Chương II Hệ sinh thái
    Bài 47 Quần thể sinh vật
    Bài 48 Quần thể người
    Bài 49 Quần xã sinh vật
    Bài 50 Hệ sinh thái
    Bài 51 - 52 Thực hành: Hệ sinh thái
Chương III Con người, dân số và môi trường
    Bài 53 Tác động của con người đối với môi trường
    Bài 54 Ô nhiễm môi trường
    Bài 55 Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)
    Bài 56 - 57 Thực hành Tìm hiểu tình hình môi trường địa phương
Chương IV Bảo vệ môi trường
    Bài 58 Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
    Bài 59 Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
    Bài 60 Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
    Bài 61 Luật Bảo về môi trường
    Bài 62 Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
    Bài 63 Ôn tập phần Sinh vật và môi trường
    Bài 64 Tổng kết chương trình toàn cấp
    Bài 65 Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
    Bài 66 Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
200 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
NGUYỄN QUANG VINH
Chủ biên
VŨ ĐƯC LƯU
Tác giả
NGUYỄN MINH CÔNG, MAI SỸ TUẤN

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9