Tải Ngữ văn 9 - Tập hai

Ngữ văn 9 - Tập hai

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

BÀI 18
    Bàn về đọc sách (trích)
    Khởi ngữ
    Phép phân tích và tổng hợp
    Luyện tập phân tích và tổng hợp
bài 19
    Tiếng nói của văn nghệ
    Các thành phần biệt lập
    Nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống
    Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng, đời sống
    Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
bài 20
    Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
    Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
    Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội
    Nghị luận về một số vấn đề, tư tưởng, đạo lí
bài 21
    Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngô của La Phông-ten (trích)
    Liên kết câu và liên kết đoạn
bài 22
    Con cò
    Liên kết câu và liên kết đoạn (Luyện tập)
    Trả bài tập làm văn số 5
    Cách làm bài văn nghị luận về một số vấn đề tư tưởng đạo lí
bài 23
    Mùa xuân nho nhỏ
    Viếng lăng Bác
    Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    Cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    Luyện tập cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    Viết bài tập làm văn số 6 - nghị luận văn học (làm ở nhà)
bài 24
    Sang thu
    Nói với con
    Nghĩa tường minh và hàm ý
    Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
    Cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
bài 25
    Mây và sóng
    Ôn tập về thơ
    Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
    Trả bài tập làm văn số 6
bài 26
    Tổng kết phần văn bản nhật dụng
    Kiểm tra về thơ
    Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
    Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học
bài 27
    Bến quê (trích)
    Ôn tập phần tiếng Việt
    Luyện nói: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ
bài 28
    Những ngôi sao xa xôi (trích)
    Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)
    Trả bài tập làm văn số 7
    Biên bản
bài 29
    Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)
    Tổng kết về ngữ pháp
    Luyện tập viết biên bản
    Hợp đồng
bài 30
    Bố của Xi-mông (trích)
    Ôn tập về truyện
    Tổng kết phần ngữ pháp (tiếp theo)
bài 31
    Con cho Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
    Kiểm tra về truyện
    Kiểm tra phần tiếng Việt
    Luyện tập viết hợp đồng
bài 32
    Bắc Sơn (trích hồi bốn)
    Tổng kết phần Văn học nước ngoài
    Tổng kết phần tập làm văn
bài 33
    Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
    Tổng kết phần Văn học
    Kiểm tra tổng hợp cuối năm
bài 34
    Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
    Thư (điện) chúc mừng thăm hỏi
    Phụ lục: Bảng tra yếu tố Hán Việt
BÀI 29
    BÀI 35 0
    BÀI 35 1
BÀI 35
Bài 18
    Bàn về đọc sách (trích)
    Khởi ngữ
    Phép phân tích và tổng hợp
    Luyện tập phân tích và tổng hợp
Bài 19
    Tiếng nối của văn nghệ
    Các thành phần biệt lập
    Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
    Cách làm bài nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
    Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)
Bài 20
    Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
    Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
    Viết bài tập làm văn số 5 - Nghị luận xã hội
    Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Bài 21
    Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La - Phông ten (trích)
    Liên kết câu và liên kết đoạn văn
Bài 22
    Con cò
    Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)
    Trả bài tập làm văn số 5
    Cách làm bài văn nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí
Bài 23
    Mùa xuân nho nhỏ
    Viếng lăng Bác
    Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
    Viết bài tập làm văn số 6 - Nghị luận văn học (làm ở nhà)
Bài 24
    Sang thu
    Nói với con
    Nghĩa tường minh và hàm ý
    Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
    Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 25
    Mây và sóng
    Ôn tập về thơ
    Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)
    Trả bài tập làm văn số 6
Bài 26
    Tổng kết phần văn bản nhật dụng
    Kiểm tra về thơ
    Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
    Viết bài tập làm văn số 7 - Nghị luận văn học
Bài 27
    Bến quê (trích)
    Ôn tập phần Tiếng Việt
    Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Bài 28
    Những ngôi sao xa xôi (trích)
    Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)
    Trà bài tập làm văn số 7
    Biên bản
Bài 29
    Rô - bin - xơn ngoài đảo hoang (trích Rô - bin - xơn Cru - xô)
    Tổng kết về ngữ pháp
    Luyện tập viết biên bản
    Hợp đồng
Bài 30
    Bố của Xi - mông (trích)
    Ôn tập về truyện
    Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)
Bài 31
    Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)
    Kiểm tra về truyện
    Kiểm tra phần Tiếng Việt
    Luyện tập viết họp đồng
Bài 32
    Bắc Sơn (trích hồi bốn)
    Tổng kết phần văn học nước ngoài
    Tổng kết phần tập làm văn
Bài 33
    Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
    Tổng kết phần văn học
    Kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 34
    Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
    Thư (điện) chúc mừng, thăm hỏi

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
212 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
NGUYỄN KHẮC PHI
Chủ biên phần Văn
NGUYỄN VĂN LONG
Chủ biên phần Tiếng Việt
NGUYỄN MINH THUYẾT
Chủ biên phần Tập làm văn
TRẦN ĐÌNH SỬ
Tác giả
LÊ A, DIỆP QUANG BAN, LÊ QUANG HƯNG, LÊ XUÂN THẠI, ĐỖ NGỌC THỐNG, PHÙNG VĂN TỬU

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9