Tải Tiếng Việt 2 - Tập 2 - Sách giáo viên

Tiếng Việt 2 - Tập 2 - Sách giáo viên

Năm xuất bản: 2021

Bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống

Loại sách: Sách giáo viên

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Vẻ đẹp quanh em
    Tuần 19
    Tuần 20
    Tuần 21
    Tuần 22
Hành tinh xanh của em
    Tuần 23
    Tuần 24
    Tuần 25
    Tuần 26
    Tuần 27
Giao tiếp và kết nối
    Tuần 28
    Tuần 29
Con người Việt Nam
    Tuần 30
    Tuần 31
Việt Nam quê hương em
    Tuần 32
    Tuần 33
    Tuần 34
    Tuần 35

Thông tin

Bộ sách
Kết nối tri thức với cuộc sống
Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
217 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” được biên soạn chú trọng vai trò của kiến thức gắn liền với thực tế; cập nhật thành tựu khoa học hiện đại, phù hợp nền tảng văn hóa, thực tiễn Việt Nam; giúp người học vận dụng để giải quyết các vấn đề của đời sống: đời sống cá nhân và xã hội, đời sống tinh thần và vật chất.

Tác giả

Tổng Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng
Chủ biên
Bùi Mạnh Hùng, Trần Thị Hiền Lương
Tác giả
Lê Thị Lan Anh, Trịnh Cẩm Lan, Chu Thị Phương, Đặng Thị Hảo Tâm

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 2