Tải Lịch sử và Địa lí 5

Lịch sử và Địa lí 5

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

PHẦN LỊCH SỬ
    Hai mươi năm chống thực ân Pháp xâm lược và đô hộ (1858-1945)
    Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
    Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1954 - 1975)
    Xây dựng chủ nghĩa xã hội cả nước (từ 1975 đến nay)
PHẦN ĐỊA LÍ
    Địa lí Việt Nam
    Địa lí thế giới

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
135 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Chủ biên
Nguyễn Anh Dũng
Tác giả
Nguyễn Hữu Chí, Trần Viết Lưu, Nguyễn Tuyết Nga, Nguyễn Minh Phương, Phạm Thị Sen

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 5