Tải Lịch sử 9

Lịch sử 9

Năm xuất bản: 2019

Loại sách: Sách giáo khoa

Xem sách
Đọc sách
Tải sách
Tìm mua sách giá rẻ tại đây !
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki
  Tiki

Mục lục

Phần một Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến nay
Chương I Liên xô và các nước đông âu sau chiến tranh thế giới thứ hai
    Bài 1 Liên xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
    Bài 2 Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX
MỞ ĐẦU
Phần một KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI CỔ ĐẠI
Phần hai LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN THẾ KỈ X
Chương I BUỔI ĐẦU LỊCH SỬ NƯỚC TA
CHƯƠNG II THỜI ĐẠI DỰNG NƯỚC : VĂN LANG - ÂU LẠC
Chương III thời kì bắc thuộc và đấu tranh giành độc lập
Chương IV Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X
Bảng tra cứu thuật ngữ
Chương II Các nước Á, Phi, Mĩ La-Tinh từ năm 1945 đến này
    Bài 3 Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
    Bài 4 Các nước châu Á
    Bài 5 Các nước Đông Nam Á
    Bài 6 Các nước châu Phi
    Bài 7 Các nước Mĩ La-tinh
Chương III Mĩ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay
    Bài 8 Nước Mĩ
    Bài 9 Nhật Bản
    Bài 10 Các nước Tây Âu
Chương IV Quan hệ quốc tế từ năm 1845 đến nay
    Bài 11 Trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai
Chương V Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật từ năm 1945 đến nay
    Bài 12 Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học - kĩ thuật
    Bài 13 Tổng kết lịch sử thế giới từ sau năm 1945 đến nay
Phần hai Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến nay
Chương I Việt Nam trong những năm 1919 - 1930
    Bài 14 Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất
    Bài 15 Phong trào cách mạng Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 - 1925)
    Bài 16 Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 - 1925
    Bài 17 Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời
Chương II Việt Nam Trong Những năm 1930 - 1939
    Bài 18 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
    Bài 19 Phong trào cách mạng trong những năm 1930 - 1935
    Bài 20 Cuộc vận động dân chủ trong những năm 1936 - 1939
Chương III Cuộc vận động tiến tới cách mạng tháng tám năm 1945
    Bài 21 Việt Nam trong những năm 1939 - 1945
    Bài 22 Cao trào cách mạng tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945
    Bài 23 Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Chương IV Việt Nam từ sau cách mạng tháng tám đến toàn quốc kháng chiến
    Bài 24 Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)
Chương V Việt Nam từ cuối năm 1946 đến năm 1954
    Bài 25 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1950)
    Bài 26 Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 - 1953)
    Bài 27 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)
Chương Vi Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1954
    Bài 28 Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 - 1965)
    Bài 29 Các nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973)
    Bài 30 Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975)
Chương VII Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000
    Bài 31 Việt nam trong năm đầu sau đại thắng Xuân 1975
    Bài 32 Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1985)
    Bài 33 Việt Nam trền đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)
    Bài 34 Tổng kết lịch sử Việt nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000
    Những sự kiện chính trong SGK Lịch sử 9
    Bảng tra cứu một số thuật ngữ

Thông tin

Bản quyền
Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Năm xuất bản
2019
Số trang
192 trang
Nguồn
Hành trang số - NXB Giáo dục

Tác giả

Tổng Chủ biên
PHAN NGỌC LIÊN
Chủ biên
ĐINH XUÂN LÂM
Tác giả
VŨ NGỌC ANH, TRẦN BÁ ĐỆ, NGUYỄN QUỐC HÙNG, TRƯƠNG CÔNG HUỲNH KỲ

Gợi ý cho bạn

Sách scan Lớp 9